IVK – Ikke voldelig kommunikation

Ikkevoldelig Kommunikation (IVK), også kaldet “girafsprog”, er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenberg

Kommunikation på en konstruktiv, ikke voldelig måde – gavner vores relationer. Kommunikationens kunst er rigtig svær, for vi bliver som oftest “kapret” i en følelse (delpersonlighed) og så kan det være svært, at fortsætte kommunikationen. Med IVK, træner vi vores bevidsthed, der fysisk er placeret forrest ved pandelapperne (frontallapperne). Med bevidsthed kan vi forandre kommunikationen. Menneskes hjerne er ikke fulgt med resten af vores udvikling og de behov vi har som moderne mennesker. Der er et halvt sekund forsinkelse fra vores krybdyrhjerne (amygdala), opfanger det der bliver sagt eller gjort, før det når frem til vores frontallapper. Amygdala kan kun tre ting angreb/forsvar, flygte, eller “spille død”. Nøjagtig som dyr er vi lige så “primitive” og vi må træne os selv og hinanden til mere bevidsthed så den gode kommunikation kan indfinde sig. , mønstre

De fire trin i IVK

1. SITUATION/IAGTTAGELSE

Beskriv situationen neutralt. Hvad sker der i situationen. Kunsten er at kunne udtrykke denne iagttagelse uden at dømme og vurdere.

2. FØLELSER

Hvilke følelser opstår, når vi iagttager denne handling. Er vi vrede, bange, glade, irriterede, frustrede o.s.v?

3. BEHOV

Hvilke behov er bundet til disse følelser vi har indkredset. Ærlig udmelding af behov.

4. ANMODNING

Hvilken anmodning kan du ønske af dig selv eller andre.

Når disse fire trin er kørt igennem en situation fra den ene part, skal den anden part nu gennemgå samme trin med egne følelser, behov og anmodning.

Formålet med IVK er at skabe en helhjertet kontakt og et samspil
mellem mennesker som sikrer, at konflikter løses ikkevoldeligt og
på en måde som opfylder alle parters behov. En kommunikation er
ikkevoldelig når der er fokus på både egne og andres følelser og
behov.
“Ord kan skabe mure – eller ord kan åbne vinduer“